Disclaimer


Alle informatie die u aan Ilse Trainingen verstrekt of die u via deze website ontvangt, valt onder deze disclaimer.

Ilse Trainingen spant zich maximaal in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in deze disclaimer. Ilse Trainingen zal de door u verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit met uw nadrukkelijke toestemming is.

Op elk gewenst moment kunt uw verzoeken om de door uw verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Van sitebezoekers kunnen automatisch algemene gegevens bijgehouden worden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Home
Trainingen
Coaching
Wie is Ilse
Anderen over Ilse
Werkwijze
Contact